top of page

Ürün Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Lider şirketler için Ürün Yönetimi önemli bir bölümdür. Ürün Yönetimi sayesinde ürün ya da ürünleri yaşam döngüsünün her aşamasında planlıyor, tahmin ediyor, pazarlıyor ve geliştirebiliyoruz. Retail Three Danışmanlık, şirketlerin yeteneklerini geliştirmelerine ve ürün gruplarına göre uyarlanmış doğru ürün işletim modelini ve altyapısını uygulamaya koymalarına yardımcı olarak şirketlerin ürün yönetimi yeteneklerini değiştirmelerine yardımcı olacak Ürün Yönetimi eğitimi vermektedir.

E

bottom of page